منوی سایت

آموزش سخت افزار

آموزش  سخت افزار

در کارگاه عملی

  تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای

 21 سال سابقه درخشان افتخار ماست 

سخت افزار چیست ؟

تمامی عوامل مکانیکی و فیزیکی که باعث ساخت محیط پیرامون بشریت شده است چه در زمینه تکنولوژی، فناوری، راه سازی، تجارت، پیشرفت های نظامی، جنگ افزار ها، بازی های کامپیوتری، موبایل های هوشمند، پوشاک، حمل و نقل سریع و بسیاری دیگر از این موارد که درروز با آنها سر و کار داریم و برای زندگی کاملا بطور ناخودآگاه به آنها عادت کرده ایم، از پیشرفت سخت افزاری می باشد به این معنی که تمام اشیا ساخته شده بدست انسانها هرکدام یک سخت افزار هستند.

وسیله ای فیزیکی برای رساندن ما انسانها به هدف های بلند پروازانیمان از اولین سخت افزاربرای شکار که انسانها برای نیاز به غذا، یعنی نیزه برای شکار و یا ابزاری برای دوختن لباس که پس از آخرین عصر یخبندان مجبور به ساختن آن شدند یعنی سوزن گرفته تا آخرین رباط جستجو گر برای جمع آوری اطلاعات به مدار مشتری که بزرگترین سیاره گازی است در حال پرتاب می باشد. دنیا بدون سخت افزار یعنی همان انسانهای نئاندرتال ولی دنیا بدون نرم افزار ممکن بود فقط 300 سال از این زمان عقب تر بود.