منوی سایت

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی

✅2شعبه فعال در تهران✅21 سال سابقه درخشان ✅ارائه مدرک معتبر فنی✅اولین✅ بهترین✅مرکز آموزش تعمیرات کولر✅مجهزترین آموزشگاه تعمیرات کولر گازی✅ آنلاین ✅مجازی✅شهریه دولتی ✅هزینه تضمینی✅ تخفیف✅انواع موبایل اندروید و✅ آیفون

                                                                                                                          مجتمع فنی تهران پایتخت

در کارگاه عملی مجتمع فنی تهران پایتخت 
تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای   

با سه شعبه در شهر تهران (جهت تماس روی شماره کلیک کنید)

شعبه صادقیه:02144927251                 02144927015               09925079029  

شعبه انقلاب:02166123889                    02166123878                 09902089678     

شعبه رسالت: 02177241240              02177241239               09122006578

Tehran.Paytakht@gmail.com

 

مجتمع فنی تهران پایتخت

    

مجتمع فنی تهران پایتخت با 2 شعبه فعال در تهران ، از پر افتخارترین کار آفرینان حوزه فنی حرفه ای میباشد که با سالها سابقه درخشان در زمینه آموزش ، دوره های تخصصی در رشته های مختلف را با استفاده از بروز ترین متد آموزشی  و با هدف کارآفرینی و آموزش مهارت های کوتاه مدت کارآموزان، برگزار می نماید و مهارت آموزان را آماده ی حضور در بازار کار می نماید.

 

کارآموزان شرکت کننده در کلاس پس از ورود به بازار کار، تعمیرکارانی متخصص هستند که به مراتب نسبت به فعالان تجربی این حرفه با علم بیشتر و اصولی تر کار میکنند.

***

آموزش به صورت تضمینی زیرنظر اساتید مجرب و تعمیرکاران حرفه ای

پشتیبانی آموزشی به صورت رایگان

 

آموزش نصب وتعمیرپکیج وکولرگازی 

 

 

 

برخی از سرفصل های دوره آموزش تعمیرات کولر گازی و اسپیلت :

 •  یادگیری اندازه گیری ، علامت گذاری و خط کشی قطعه کار

 • یادگیری نقشه خوانی معماری و تاسیسات تهویه مطبوع

 • یادگیری آزمایش و تعویض کردن قطعات الکتریکی در همه مدل های کولر گازی

 • یادگیری جوش کاری با گاز اکسی استیلن

 • یادگیری کابل کشی مدار های حرفه ای الکتریکی

 • یادگیری ایراد یابی و رفع ایراد مدار های برقی

 • یادگیری استفاده از لوله های مسی

 • شناخت کولرگازی متناسب برای انتخاب و خرید

 • یادگیری سرویس کردن و عوض کردن قطعات مکانیکی در کولر های گازی

 • نصب و راه اندازی اسپیلت و کولر گازی 

 •  

 

مقاله درباره کولرگازی واسپلیت 

آموزش عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و... )
عیب یابی یک سیستم تهویه ﻣﻄﺒﻮﻉ (کولر گازی، اسپیلت و ..) می توﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ یا ﺳﺎﺩﻩ ﺍی ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ کلی ﺭﻭﺵ ﻣﻨﻄقی ﺑﺮﺍی این ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ برسی و اندازه گیری ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ سیستم ، ﺣﺬﻑ سیستم ﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤالی ﺗﺎ ﺭسیدﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ اصلی می باشد ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮﺭی نمیﺗﻮﺍﻥ ﻫمیشه ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺸﺨصی برای عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..)پیدا ﻛﺮﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺨﺶ ﻣﻬمیﺍﺯ ﻛﺎﺭ عیب یابی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺧﺎصیﻛﻪ ﺑﺮﺍی رسیدن ﺑﻪ ریشه ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮﻁ میﺷﻮﺩ. ﺩﺭ عینﺣﺎﻝ مطالبی که ﺩﺭ این مقاله ﮔﻔﺘﻪ میشود ، میﺗﻮﺍﻧﺪ پیش زمینه خوبی  برای عیب یابی سیستم های HVAC  باشد .

زیرا ترکیبی ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮﺭی ﻭ تجربی ﺭﺍ به همرﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. در این مقاله قصد بر این است درباره عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..) صحبت کنیم و شما را بیشتر با مشکلات کولرگازی، اسپیلت و سایر سیستم های تهویه مطبوع آشنا کنیم.

در این ﺑﺨﺶ از مقاله هدف ﻋﻼﺋﻢ کلی ﻛﻪ میتواند ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ مشکلی در سیستم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭسی ﻗﺮﺍﺭ میگیرند.

ﻋﻼﺋﻢ کلی ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ یک سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و (…
ﺳﻮﭘﺮهیت :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ میﺩﺍنیدﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮهیت ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎیبین ﺩﻣﺎی ﺗبخیر ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮلید ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺮﻭجی ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دلیل ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﭘﺮهیت ﺑﺮﺍی یک سیستم ﺟﻠﻮگیری ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟی مایع ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﺍﻃمینان ﺍﺯ ﺗﻐﺬیه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺺ می ﺑﺎﺷﺪ.

شرایط ﻧﺮﻣﺎﻝ:

ﻣﺨﻠﻮطی ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎپیلاریﺧﺎﺭﺝ می ﺷﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ۲۰% بخار و ۸۰% مایع  می ﺑﺎﺷﺪ. این ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺩﺭ حین ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎ تبخیر ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺍﻧﺘﻬﺎیی کویل (نقطه (B آخرین قطرات مایع ﺑﻪ ﺑﺨﺎﺭ تبدیل می شوند ، ﭘﺲ ﺍﺯ این ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎی بیشتر ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ C ﺧﺎﺭﺝ میشود. ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺮﻭجی ﻭ ﺩﻣﺎی ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﺎیع ﻣﺒﺮﺩ ﺑﺎید  بین C 5 تاC ۱۰ باشد.

سوپرهیت زیاد:

ﺩﻣﺎی ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺮﻭجی C 2۰ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ بیانگر ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎیی ﻣﻌﺎﺩﻝ C ۱6 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ این ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮهیت بیشتر ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ می ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﭘرهیت زیاد ﺣﺎکی ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ مایع ﻛﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ می ﺩﻫﺪ ﺁﺧرین  ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎیع ﻣﺒﺮﺩ خیلی سریع تبخیر ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

سوپرهیت ناکافی:

ﺩﻣﺎی ﺧﺮﻭجی ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻫﻤﺎﻥ C 4 می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ حقیقت بیانگر ﺳﻮﭘﺮهیت  ﺻﻔﺮ می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍین ﻣﺸﺨﺺ می شود ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﻭجی  ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎیع ﻣﺒﺮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﭘﺮهیت ناکافی بیانگر ﻭﺭﻭﺩ مایع زیاد ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﻇﺮﻓیﺖ تبخیر آن می باشد.

در این آموزشگاه تمامی نکات نصب و تعمیرات کلیه برندهای کولرگازی ال جی سامسونگ جنرال و ...اموزش داده می شود

آموزش نصب وتعمیرپکیج وکولرگازی

آموزش نصب وتعمیرپکیج وکولرگازی

 

 

دوره های تخصصی بردهای اینورتر کولر گازی

 

 1. کاربرد قطعات الکترونیکی
 2. تست قطعات الکترونیکی
 3.  مهندسی معکوس قطعات
 4. تحلیل رفتار قطعات در مدار مهندسی معکوس برد منابع تغذیه سوئیچینگ فوق سنگین و نیمه سنگین
 5. تحلیل برد سوئیچینگ
 6. اصول طراحی برد کولر گازی
 7.  تعمیرات برد کولر گازی
 8.  نکات تعمیراتی برد کولر گازی قلق های رایج

 

اطلاعات از قیمت لطفا تماس بگیرید

 

 

                

چرا تهران پایتخت؟
 • اولین، مجهزترین و بزرگترین آموزشگاه
 • با سابقه ترین آموزشگاه تعمیرات  با بیش از 20 سال سابقه درخشان
 • با دو شعبه فعال در تهران
 • با 15 کارگاه فوق تخصصی تعمیرات 
 • ارائه  مدرک  فنی و حرفه ای
 • آموزش به کار آموزان از مبتدی تا پیشرفته
 • آموزش در گارگاه های مجهز سخت افزاری
 • ارائه مدرک معتبر و ارائه مدرک بین المللی
 • آموزش زیر نظر بهترین و مجرب ترین تعمیرکاران زبده
 • آموزش تحت نظارت اساتید برتر الکترونیک دانشگاه
 • ارائه گواهینامه فوق تخصصی تعمیرات  در پایان دوره
 • ارائه جزوات و پکیج آموزشی
 • ارائه کارت طلایی پشتیبانی آموزشی
 • ارائه معرفی نامه جهت استفاده ازتسهیلات خوابگاهی برای کارآموزان عزیز شهرستانی
 • زمانبندی و هماهنگی کلاس به درخواست کارآموز
 • جلسه اول داخل کلاس رایگان 
 • پکیج کامل جزوات اموزشگاه  برای ازمونهای فنی حرفه ای 

 

 

مشاوره رایگان  *

شعبه صادقیه:02144927251

02144927015

09925079029  

شعبه انقلاب:02166123889

02166123878 

09902089678     

شعبه رسالت: 02177241240

0217724123

09122006578

Tehran.Paytakht@gmail.com

 

اموزش کولرگازی

با تغییر در سبک و روش زندگی انسانها و همینطور ساختار معماری خانه ها از سنتی به مدرن نیازهایی انسان هم تغییر کرد وبه سمت زندگی مدرن و دیجیتال پیش

رفت. انسان برای داشتن زندگی راحت تر و کنترل شرایط وسایل و ابزارآلات زیاد و متنوعی را اختراع کرد و یکی از این اختراعات و تغیرات، طراحی و ساخت سیستم

سرمایش وگرمایش بود.

در ماه هایی از سال که هوا رو به گرما می رود برای خنک و متعادل کردن دمای محیط زندگی یا کار از کولر استفاده می کنیم. کولرها انواع مختلفی دارند از نظر

سیستم کارکرد.

در زمانهای گذشته ازبادگیر برای خنک کردن خانه ها استفاده می شد، همانطور که در شهرهای سنتی گرم مشاهده می کنید مثل یزد اکثرخانه ها دارای بادگیر هستند.

بعد از آن کم کم پنکه سقفی و پنکه های پایه دار و بعد کولر آبی مورد استفاده قرار گرفتند.در حال حاضر کولر آبی و کولر گازی هردو مورد استفاده قرار می گیرند

زیرا باید نوع کولر را با توجه به شرایط جوی و اقلیمی هر منطقه انتخاب کرد. مثلا در شهرهای شمالی و جنوبی به دلیل بالا بودن رطوبت و به اصطلاح شرجی بودن

هوا نمی توان از کولر آبی استفاده کرد، زیرا باعث بالا رفتن رطوبت محیط میشود و سطح آسایش را از بین می برد. پس در مناطق شرجی از کولر گازی استفاده می

شود. در ادامه با اجزای کولرگازی و انواع و روش کار آن آشنا می شویم.

 

آموزش تعمیر کولر گازی

کولر گازی چیست ؟

کولر گازی یک نوع دستگاه تهویه مطبوع است که هوای گرم داخل محیط را جذب کرده و بوسیله سیستم تبرید تراکمی سیال، هوا را خنک و به محیط باز می گرداند تا

دمای محیط کم شده و هوای محیط خنک شود. کولرهای گازی یک تفاوت با دیگر سیستمهای خنک کننده تبرید تراکمی دارد و آن این است که این سیستمهای خنک کنند

مثل : چیلر، هواساز، فن کوئل و ... برای ساختمانها و فضهای بزرگ کاربرد دارند اما کولر گازی را می توان در فضهای کوچک مثل منازل و محل های کار نیز

استفاده کرد. به دلیل داشتن بعضی از خصوصیات در مدلهای مختلف کولر گازی و استفاده در شرایط خاص مثل جابجایی بعضی مدلها یا استفاده آنها در فصلهای سرد

سال برای گرم کردن محیط، باعث شده این دستگاه مورد توجه صاحبان آپارتمانها، املاک و خانه های ویلایی قرار بگیرد.

 

اجزای تشکیل دهنده کولر گازی

کولرهای گازی در دو حالت دوتکه و یک تکه طراحی و ساخته می شوند. در مدلهای دو تکه دستگاه از دو یونیت جدا تشکیل می شود، یونیت خارجی که در خارج از

ساختمان نصب می شود و یونیت داخلی که در داخل ساختمان نصب میشود. این دو یونیت توسط لوله های توکار به هم متصل میشوند. اما در کولرهای گازی که به

صورت یک تکه طراحی می شوند تمامی قطعات در یک دستگاه می باشد و چون بصورت نصب داخل پنجره است قسمت خارجی با هوای بیرون در ارتباط است.

 

اجزای پنل خارجی کولر گازی

کمپرسور

کندانسور

فن

شیر انبساط

 

اجزای پنل داخلی کولر گازی

فن خنک‌ کننده

اواپراتور

فیلتر هوا

لوله تخلیه

دریچه

روش کار سیستم سرمایش کولر گازی

روش کار کولر گازی به این صورت است که:

هوای گرم داخل محیط خانه یا محل کار توسط فن وارد یونیت داخلی می شود و در آنجا مبرد گازی توسط کپرسور با فشار زیاد به سمت کندانسور رفته وگرمای خود را

از دست میدهد وبه مایع تبدیل میشود. بعد از آن از شیر انبساط عبور میکند تا با افت فشار به حالت  دو فاز (مایع و گاز) تبدیل شود و بعد به سمت ورودی اواپراتور

برود. در این قسمت تحت تاثیر محیط قرار گرفته و دوباره به گاز تبدیل میشود و این سرما را به سیم پیچ های اواپراتور می دهد و این سیکل تا وقتی که دستگاه روشن

باشد ادامه دارد و هوای وارد شده به یونیت به این صورت خنک و از قسمت دیگر به محیط باز گردانده می شود.

 

انواع کولر گازی

کولر گازی یک تکه (پنجره ای)

کولر گازی دو تکه (اسپیلت)

کولر گازی پرتابل (قابل حمل)

کولرگازی ایستاده

 

کولر گازی یک تکه (پنجره ای)

یکی از متداولترین مدلهای کولر گازی به خاطر سادگی و راحتی که در نصب دارد مدل پنجره ای آن است. این مدل فقط از یک قسمت یا یونیت تشکیل شده که تمام

قطعات یونیت داخلی و یونیت خارجی یکجا و با هم در یک یونیت می باشند. اما این مدل هم دوقسمت دارد قسمت جلویی و قسمت پشتی. قسمت جلویی که باد سرد را به

داخل فضا می فرستد و فضا را خنک میکند و قسمت پشتی که گرمایی را که دستگاه جذب کرده به خارج از فضای اتاق منتقل می کند. در طراحی های اولیه و قدیمی،

این مدل از کولر گازی به صورت دستی تنظیم می شد اما در مدلهای جدید به صورت دیجیتال طراحی شده که با استفاده از ریموت کنترل یا صفحه لمسی تنظیم می شود.

در قسمت جلوی این مدل از کولر گازی اهرمی وجود دارد که به وسیله آن می توان دریچه ای که بین کندانسور و اواپراتور قرار دارد را باز و بسته کرد که با باز شدن

این دریچه مقداری هوای تازه نیز به داخل فضا وارد می شود. این مدل برای ساختمان ها یا فضاهای کوچک مناسب می باشد اما یکی از معایبی که این مدل از کولر

گازی دارد سر و صدای زیاد آن می باشد. در این مدل چون تمام قطعات در یک یونیت می باشد صدایی که از کمپرسور تولید میشود در فضایی که کولر نصب شده شنیده

می شود. همچنین این مدل کولر گازی نسبت به مدلهای دیگر مصرف انرژی بیشتری  دارد و به صرفه نمی باشد.

کولر گازی یک تکه

 

کولر گازی دو تکه (اسپیلت)

همانطور که از اسم این مدل از کولر گازی پیداست متشکل از دو قسمت می باشد که شامل یونیت داخلی که به نام اسپیلت و یونیت خارجی که با نام کندانسینگ شناخته

می شوند.. در این مدل از کولر گازی قسمت اواپراتور (واحد تبخیر) در قسمت یونیت داخلی که در محیط داخل ساختمان نصب می شود قرار دارد و کمپرسور و

کندانسور در یونیت خارجی که خارج از ساختمان نصب میشود زیرا این قسمت به خاطر کارکرد کمپرسور سر و صدای زیادی دارد.  این دوقسمت یعنی یونیت داخلی و

یونیت خارجی بوسیله لوله هایی از جنس آلومینیوم یا مس با یکدیگر مرتبط می باشند تا مایع مبرد و گاز مبرد توسط این لوله ها بین دو یونیت در جریان باشند برای

خنک کردن فضا. کولرهای اسپیلت بوسیل کنترل از راه دور تنظیم میشوند. این مدل از کولر گازی (اسپیلت) بیشتر در فضاهای مسکونی و اداری مورد استفاده قرار می

گیرد.

کولر گازی دو تکه

 

کولر گازی پرتابل (قابل حمل)

این مدل از کولر گازی (پرتابل) مانند کولر گازی مدل پنجره ای یک تکه می باشد. روش کار کولر گازی پرتابل به این صورت است که درون آن دو موتور وجود دارد

که یکی از آنها کارش این است که هوای خنک را ازقسمت بالای دستگاه وارد محیط میکند و موتور دیگر هوای گرم را که از کمپرسور تولید میشود را بوسیله لوله

خرطومی که در پشت دستگاه وجود دارد به خارج از فضا هدایت میکند. در این مدل از کولر گازی لوله ای که بوسیله آن آب تعریق کولر تخلیه می شود در داخل خود

دستگاه وجود دارد و در همانجا تخلیه میشود به همین دلیل زمانی که محفظه آن پر بشود دستگاه با دادن پیغام خطا به ما هشدار می دهد تا با وصل کردن شیلنگ

مخصوص آب جمع شده در دستگاه را تخلیه کنیم. از کولر گازی پرتابل معمولا برای فضاهای کوچک بین 20 تا 30 مترمربع استفاده می شود. به این مدل از کولر

گازی پرتابل گفته می شود به این دلیل که قابلیت جابجایی و حما را دارا می باشد. برای اینکه بتوان آنها را به راحتی جابجا و حرکت داد در زیر آنها چرخ تعبیه شده

است و همچنین این مدل قابلیت تنظیم ارتفاع را نیز دارد. کولرهای گازی پرتابل نسبت به کولر آبی قدرت خنک کنندگی بیشتری دارند و همچنین این مدل صدای کمی

تولید می کند، هرچه دسیبل که واحد صدای دستگاه می باشد در مدلهای کولر گازی پرتابل کمتر باشد یعنی دستگاه صدای کمتری تولید می کند. کولرگازی پرتابل نسبت به

کولرهای معمولی انرژی کمتری مصرف میکند. 

کولر گازی پرتابل

کولرگازی ایستاده

کولرگازی از نوع ایستاده مانند کولر گازی دو تکه از دو بخش تشکیل شده است و دارای پنل داخلی وخارجی می باشد. پنل خارجی در این مدل از کولر گازی باید حتما

در بیرون نصب گردد و پنل داخلی آن نیز در داخل و به صورت ثابت. خیلی ها فکر می کنند کولر گازی مدل ایستاده مانند کولر گازی پرتابل قابلت جابجایی دارد

درصورتی که این طور نیست و باید در یک جای مشخص قرار بگیرد و جابجا نشود. این مدل از کولر گازی ظرفیت بالایی دارد به همین منظور برای محیطهای  وسیع

و بزرگ قابلیت استفاده دارد. کولرهای گازی ایستاده قدرت زیادی در رطوبت زدایی دارند همچنین مصرف انرژی کم و میتوان از آنها برای محیطهایی مثل فروشگاه ها،

سالن ها، کارخانه ها و ... استفاده کرد.

کولرگازی ایستاده

 

اساتید:

دوره های آموزشی  مرتبط مجتمع فنی تهران پایتخت

آموزش تعمیرات بردهای الکترونیک

آموزش تعمیرات هارد

آموزش تعمیرات ماشین های اداری  

آموزش تعمیرات کامپیوتر 

آموزش اسمبل کامپیوتر

آموزش تعمیرات ECU

آموزش نصب و تعمیر پکیج

آموزش هوشمندسازی منازلBMS

آموزش تعمیرات لوازم خانگی  

آموزش تعمیرات و نصب آیفون تصویری

آموزش تعمیرات لپ تاپ  

آموزش تعمیرات مانیتور

آموزش دوربین مداربسته 

آموزش تخصصی تعمیرات موبایل  

آموزش تعمیرات تلویزیون 

آموزش دستگاه جوش اینورتور

آموزش مهندسی معکوس  

 

آموزش نصب و تعمیر کولرگازی 

آموزش تعمیرات محصولات اپل