منوی سایت

آموزش پنل خورشیدی

آموزش پنل خورشیدی

 

آموزش پنل خورشیدی در کارگاه عملی و حرفه ای
زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای

 

 

سرفصل های آموزشی دوره نصب وراه اندازی پنل خورشیدی

آشنایی با لوازم اصلی پنل خورشیدی
آشنایی با انواع سلول های تشکیل دهنده پنل خورشیدی
آشنایی با چگونگی تابش و نورخورشید،زاویه تابش خورشید ، وضعیت کره زمین و خورشید
آموزش سامانه های فتوولتائیک و اجزاء تشكیل دهنده آن
آشنایی و معرفی استانداردهای لازم الاجرا در نصب پنل
آشنایی و معرفی سامانه های منفصل از شبکه و متصل به شبکه
آشنایی و نحوه طراحی سامانه فتوولتائیک
آشنایی و معرفی اینورترهای لازم
آشنایی و معرفی شارژکنترلر
آشنایی و معرفی استانداردهای مربوطه براساس تشخيص
آشنایی و معرفی بار در سامانه فتوولتائیک
آشنایی و معرفی سازه ها و نحوه استقرار پنل ها و تعریف کاربرد آن ها
آشنایی و معرفی انواع باتری ها
معرفی انواع سازه ها و سامانه های ردیاب خورشیدی
آشنایی با کابل ها و اتصالات مربوط به سامانه ها
معرفی و آشنایی تابلوهای DC و AC

آموزش پنل خورشیدی

  آموزش پنل خورشیدی            

دو شعبه فعال